Hubungi Kami

Lokasi Surau Ar-Raudhah:
Alamat surau Ar-Raudhah:
Jalan 3/1, Seksyen 3,
43650 Bandar Baru Bangi
JAI.SEL.BPM. 01/034/41
2.936989, 101.777388
MayBank Islamic: Surau Ar-Raudhah 562834636726
PENDAFTARAN JAIS:
JAI.SEL.BPM. 01/034/413

Facebook:

https://www.facebook.com/ArRaudhah3BBBangi/

Gmail:

Surauarraudhahbbb@gmail.com

Advertisements